Rođen sam 14-og septembra 1982. godine.

Fotografišem zato što ne znam da pišem.

Član sam umetničkog pokreta Sobakaisti” (www.sobakaisti.org)