Ukoliko imate komentar, predlog ili bilo kakvu drugu poruku za nas, pišite nam preko upitnika. Ukoliko želite da nam ispričate priču o nekoj svojoj fotografiji, pošaljite nam predlog na predrag.sapa@sobakaisti.com

Fotografija mora da bude lična – ili da je autorski rad ili da ste vi na njoj ili da je u vašem vlasništvu. Može da bude napravljena telefonom, profesionalnim aparatom ili na bilo koji drugi način. Poželjno je da na njoj ne postoje nikakve digitalne prepravke i manipulacije. Tehničke odlike su potpuno sporedne, važna je priča i ono zbog čega je odabrana fotografija bitna vama.

Jedino ograničenje je što tekst ne sme da sadrži više od 1000 reči.

U nastavku unesite svoje podatke i kratku poruku, a ja ću se potruditi da vam što pre odgovorim na pitanje.